DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Tại TA HOUSE chúng tối luôn muốn trao cho quý khách những dịch vụ tốt nhất từ khâu đầu tiên cho đến khi công trình hoàn thiện. Chúng tôi hiểu rằng trong quá trình thi công, dù có cấn trọng đến đảu thì những rủi ro sẽ vằn luôn thường trực và sai sót là không thể tránh khỏi. Để cho bạn yên tâm về chất lượng dịch vụ của chúng tôi, TA HOUSE đã tạo ra một chính sách bảo hành tuyệt vời với 7 cam kết chắc nịch.

» Cam kết thực hiện tất cả công việc chuẩn bị trước khởi công cho khách hàng tại đây!
» Cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về quá trình thi cống nếu có ảnh hưởng lên công trình lân cận tại
đây!
» Cam kết thi công xây dựng kết cấu an toàn – bảo hành vĩnh viền!
» Cam kết trình mầu vật tư trước khi áp dụng, minh bạch vật tư và cấp phối trong suốt quá trình thi công!
» Cam kết tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thiết bị hoàn thiện hiệu quả!
» Cam kết tạo điều kiện và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện do chủ đầu tư lựa chọn!
» Cam kết bảo hành 5 năm cho tất cả hạng mục do TA HOUSE thực hiện!